Välkommen till Karatesällskapet Umeå Kyokushinkai

Nedan följer lite information som kan vara användbar för dig som har valt att börja träna hos oss.

AVGIFTER

 • Medlemsavgiften är 200kr per år. Detta gäller per verksamhetsår. Betalar du in i början på VT 2019 så sträcker den sig till slutet av HT 2019. Betalar du in första gången HT 2019 sträcker den sig bara den terminen.
 • Träningsavgiften är:
 • 600 kr/termin (7-20 år)
 • 700 kr/termin (21 år och uppåt).

Du ska också alltid betala en medlemsavgift på 200 kr. En nybörjare som är 21 år eller äldre ska alltså betala 700+200=900 kr. Medlemsavgift betalas en gång per år.

De två första tillfällena är ”prova på” och därmed gratis. Efter dessa skall terminsavgiften och medlemsavgiften betalas in.

 • Graderingsavgiften för NYBÖRJARE är 200kr. Då ingår det ett ”graderingspass” samt ett häfte med alla graderingstekniker. Har man graderat tidigare kostar det 150kr.

BETALNING
Bankgironummer: 437-9640
Swish: 123 092 60 55

Ange namn och termin/år i meddelandet. Betalning för helår kan endast göras på vårterminen.

KOMMUNIKATION

Information kommer via mejl eller i Facebook gruppen där man blir tillagd när medlems och träningsavgiften är betald.

GDPR  

Som medlem i Riksidrottsförbundet (RF) följer vi RF:s ”Uppförandekod för idrottsrörelsen” (dokumentet i sin helhet kan läsas på RF:s hemsida www.rf.se). Lagen syftar till att stärka den personliga integriteten. KS Umeå registrerar personuppgifter för att kunna administrera medlemsregister och ansöka om aktivitetsbidrag. De personuppgifter som registreras är personnummer, namn och kontaktuppgifter. I samband med ansökningar om aktivitetsbidrag och deltagande i utbildningar kan personuppgifter komma vidarebefordras till, exempelvis Umeå kommun, SISU, Svenska Budo & Kampsortsförbundet och RF.  Om en medlem väljer att avbryta sitt medlemskap eller blir utesluten ur föreningen kommer personuppgifterna att raderas ur medlemsregistret då medlemskapet upphör.

ÖVRIGT
Som avslutning på terminen hålls en gradering där alla som fått ett godkännande av huvudinstruktören Sensei Johan Edin får delta. Betalningen av graderingsavgiften ska synas på klubbens konto senast 1 vecka innan graderingen. Ingen graderingsavgift mottages kontant.

Hör gärna av dig om du har några frågor.

Huvudansvarig för nybörjargrupp vuxna (13 år och uppåt): Sempai Emma W Flodén:  emma@karatesallskapet.se  Tel: 0730605717

Huvudansvarig för barngrupp (7-13 år): Sempai Patrik:  patrik@karatesallskapet.se Tel: 0702191893

Ritualer vid träningens början och slut

En karateträning börjar med att eleverna ställer upp på en rad i gradordning vända mot instruktören. Instruktören ger sedan några kommandon:

 • Seiza (sitt ned)
 • Shomen ni rei. (vi bugar framåt mot fondväggen)
 • (blunda) Kort meditation ca 30-60 sek.
 • Mokuso yame. (öppna ögonen)
 • Sosai ni rei. (vi bugar för vår grundare Masutatsu Oyama. Sosai betyder ung. ledare eller president)
 • Sempai ni rei. (vi bugar för tränaren, beroende på instruktörens grad används också sensei eller shihan)
 • Otagai ni rei. (vi bugar för varandra)
 • Tatte kudasai. (stå upp)

Efter det inleds träningen. Vid avslutningen används en liknande procedur, men man tackar också varandra för träningen:

 • Sempai ni arigato gozai mashita. (lärare, tack så mycket) Gruppen repeterar arigato gozai mashita.
 • Otagai ni arigato gozai mashita. (vi tackar varandra för träningen) Gruppen repeterar enl. ovan.

Vid inträdandet i dojon (träningslokalen) bugar eleven två gånger och säger vid varje bugning Osu. Detta är ett sätt att visa respekt för träningslokalen (vilket är mycket viktigt i Japan) men också ett sätt att visa respekt för de som redan vistas i lokalen. Osu används också när man hälsar på sin instruktör eller andra karatekas, det vill säga karateutövare. Även detta görs för att visa respekt.

Liten ordlista

Inom karate används många japanska ord. Som nybörjare är det förstås svårt att hålla kolla på alla. Här nedan återfinns några av de ord som du kommer att stöta på:

Jodan = överdelen

Chudan = mellandelen

Gedan = underdelen

Uke = blockering

Yoi = förberedelse

Mae = fram

Ganmen = ansikte

Geri = spark

Kin=grenen

Seiken = knytnäve

Tsuki = slag

Morote = dubbel

Dachi = ställning

Mokuso = blunda

Mokuso yame = öppna ögonen

Naore = återgå till utgångsställningen (fudo dachi)

Yame = sluta

Shomen = framåt

Hiza = knä

Mawatte = vänd

Wakkata = förstår ni?

Keiko owarimasu = träningen är slut

Ichi=1

Ni=2

San=3

Shi=4

Go=5

Roku=6

Shichi=7

Hachi=8

Ku=9

Ju=10

Karatens regler

Inom karate och Kyokushinkai finns vissa bestämda regler som gäller både i och utanför dojon (träningslokalen). De bygger på sunt förnuft, respekt och gammal Budotradition. Reglerna är viktiga och handlar först och främst om att lära sig att visa ödmjukhet och respekt inför varandra, men också inför de instruktörer som håller i träningspassen. Inom Kyokushinkai återfinns dessa regler i dojo kun (finns att läsa på vår hemsida) och dojo etiketten.

Dojo etikett är karatens regler som gäller i träningslokalen (dojo).

 1. När man kommer in i dojon, står man upp och hälsar reglementsenligt. Det samma gäller när man lämnar dojon.
 2. Alla hälsningar ledsagas av ordet ”OSU”, som är en internationell Kyokushinhälsning, det uttalas högt och tydligt. Ordet kan också användas till att visa att man har förstått det instruktören har sagt och skall alltså användas i stället för ja.
 3. Kommer man för sent till träningen går man in i dojon och säger OSU, sätter sig ner i seiza med ryggen mot klassen och väntar med ögonen stängda i mokuso. När man fått tillsägelse från instruktören bugar man en gång till och säger OSU och ställer sig längst bak ledet.
 4. Innan man kommer in i dojon, skall dräkten vara påsatt ordentligt och bältet knutet.
 5. Ingen elev får lämna dojon utan att först ha frågat instruktören.
 6. Tuggummi, äta eller dricka i dojon är inte tillåtet.
 7. Finger- och tånaglar skall alltid vara kortklippta, för att undvika skador. Se alltid till att dina fötter, naglar och händer är rena.
 8. Om du har en mobil stäng alltid av den innan du går in i dojon.
 9. Halskedjor, armband, ringar och andra smycken får inte bäras under träningen.
 10. Träningsmattan (tatami) får inte beträdas med skor.
 11. I träningslokalen är korrekt uppträdande viktigt, samt att instruktörens anvisningar följs. Uppträdandet av elev och instruktör ska präglas av respekt och ödmjukhet.
 12. Under träning bör man inte tala med varandra. Vill man fråga om något skall man räcka upp en hand.
 13. Uppställning i dojon sker i gradordning, med de högst graderade längst framme till höger.
 14. Tilltala din instruktör Sempai, Sensei eller Shihan.