Dojoetikett

Inom karate och Kyokushinkai finns vissa bestämda regler som gäller både i och utanför dojon (träningslokalen). De bygger på sunt förnuft, respekt och gammal Budotradition. Dessa regler är viktiga och handlar först och främst om att lära sig att visa ödmjukhet och respekt inför varandra, men också inför de instruktörer som håller i träningspassen. Etiketten som sådan är egentligen inte konstig utan väldigt ofta så handlar det om sunt förnuft, som till exempel att inte prata när instruktören instruerar och att inte ha på sig smycken under träningen för att undvika skador.

 l. När man kommer in i dojon, står man upp och hälsar reglementsenligt. Det samma gäller när man lämnar dojon.

2. Alla hälsningar ledsagas av ordet ”OSU”, som är en internationell Kyokushinhälsning, det uttalas högt och tydligt. Ordet kan också användas till att visa att man har förstått det instruktören har sagt och skall alltså användas i stället för ja.

 3. Kommer man för sent till träningen går man in i dojon och säger OSU, sätter sig ner i seiza med ryggen mot klassen och väntar med ögonen stängda i mokuso. När man fått tillsägelse från instruktören bugar man en gång till och säger OSU och ställer sig längst bak ledet.

 4. Innan man kommer in i dojon, skall dräkten vara påsatt ordentligt och bältet knutet.

 5. Ingen elev får lämna dojon utan att först ha hänvänt sig till instruktören.

 6. Tuggummi, äta eller dricka i dojon är förbjudet. Att sjunga och vissla är likaledes förbjudet.

 7. Finger- och tånaglar skall alltid vara kortklippta, för att undvika skador. Se alltid till att dina fötter, naglar och händer är rena.

 8. Om du har en mobil eller personsökare, stäng alltid av dem innan du går in i dojon.

9. Halskedjor, armband, ringar etc. får inte bäras under träningen.

10. Träningslokalen får ej beträdas med skor.

11. I träningslokalen fordras ett korrekt uppträdande, samt att instruktörens anvisningar följs. Det läggs stor vikt på en god träningsinsats och en respektfull inställning till karaten.