Graderingstekniker

Nedan följer de graderingsbestämmelser som gäller för gradering till Kyu och Dan. Vid gradering från och med 9:e Kyu kommer eleven även att testas i tidigare graderingstekniker och kata. Föregående graderingstekniker skall uppvisas med en större förståelse och mognad än vid förra graderingstillfället. Det är alltid huvudinstruktören som avgör huruvida eleven är mogen för en gradering.

10:e Kyu

Fotställningar
Yoi Dachi
Fudo Dachi
Zenkutsu Dachi

Slag
Seiken Oi Tsuki (Jodan, Chudan, Gedan),
Morote Tsuki (Jodan, Chudan, Gedan)

Blockeringar
Seiken Jodan Uke,
Seiken Mae Gedan Barai

Sparkar
Hiza Ganmen Geri, Kin Geri

Övriga krav
– Hur man viker en Karate Gi (dräkt)
– Det korrekta sättet att bära en Gi
– Vad betyder Kyokushinkai?
– Hur man uppträder i en Dojo

Eleven bör ha deltagit under ca 25 träningspass under innevarande termin.

9:e Kyu

Fotställningar
Sanchin Dachi
Kokutsu Dachi
Musubi Dachi

Slag
Seiken Ago Uchi
Seiken Gyaku Tsuki (Jodan, Chudan, Gedan)

Blockeringar
Seiken Chudan Uchi Uke
Seiken Chudan Soto Uke

Sparkar
Mae Geri Chudan Chusoku

Kata
Taikyoku Sono Ichi
Taikyoku Sono Ni

Andningsteknik
Nogare (Omote och Ura)

Kumite

Sanbon kumite (trestegsfighting)
Anfallstekniker: Jodan Oi Tsuki, Chudan Oi Tsuki, Gedan Oi Tsuki
Försvarstekniker: Jodan Uke, Chudan Soto Uke, Gedan Barai, följ upp mer Chudan Gyako Tsuki, och blockera igen Gedan Barai

Övriga krav
Eleven skall ha tränat ca 30 träningspass under samma termin.

8:e Kyu

Fotställningar
Kiba Dachi

Slag
Shita Tsuki
Jun Tsuki (Jodan, Chudan, Gedan)
Tate Tsuki (Jodan, Chudan, Gedan)

Blockeringar
Morote Chudan Uchi Uke
Chudan Uchi Uke Gedan Barai

Sparkar
Mae Geri Jodan
Ago Mae Geri

Kata
Taikyoku Sono San

Fighting
Yakusoku Ippon Kumite, fighting som är arrangerad av eleven eller instruktören

Övriga krav
Eleven skall ha deltagit under ca 30 träningspass under innevarande termin.

7:e Kyu

Fotställningar
Neko Ashi Dachi

Slag
Tettsui Komekami Uchi
Tettsui Oroshi Ganmen Uchi
Tettsui Hizo Uchi
Tettsui Yoko Uchi (Jodan, Chudan, Gedan)

Blockeringar
Mawashi Gedan Barai
Shotu Mawashi Uke (i Kokutsu Dachi)

Sparkar
Mae Chusoko Keage
Teisoku Mawashi Soto Keage
Haisoku Mawashi Uchi Keage
Sokuto Yoko Keage

Kata
Pinan Sono Ichi

Andningsteknik
Ibuki Sankai

Fighting
Jiyu Kumite (frifighting)

Övriga krav
Eleven skall ha tränat minst 30 träningspass under innevarande termin.

6:e Kyu

Fotställningar
Tsuru Ashi Dachi

Slag
Uraken Shomen Ganmen Uchi
Uraken Sayu Ganmen Uchi
Uraken Hizo Uchi
Uraken Mawashi Uchi
Nihon Nukite (Me Tsuki)
Yohon Nukite (Jodan, Chudan)

Blockeringar
Seiken Juji Uke (Jodan, Gedan)

Sparkar
Kansetsu Geri
Chudan Yoko Geri (Sokuto)
Mawashi Gedan Geri (Haisoku, Chosoku)

Kata
Pinan Sono Ni

Fighting
Jiyu Kumite (frifighting)

Övriga krav
Eleven skall ha tränat minst 30 träningspass under innevarande termin.

5:e Kyu

Fotställningar
Moro Ashi Dachi

Slag
Shotei Uchi (Jodan, Chudan, Gedan)
Jodan Hiji Ate

Blockeringar
Shotei Uke (Jodan, Chudan, Gedan)

Sparkar
Chudan Mawashi Geri (Haisoku, Chusoku)
Ushiro Geri (Chudan, Gedan)

Kata
Pinan Sono San

Fighting
Jiyu Kumite (frifighting)

Övriga krav
Eleven skall ha tränat minst 30 träningspass under innevarande termin.

4:e Kyu

Fotställningar
Heisoku Dachi
Heiko Dachi
Uchi Dachi Ji Dachi

Slag
Shuto Sakotsu Uchi
Shuto Yoko Ganmen Uchi
Shuto Uchi Kome
Shuto Hizo Uchi
Shuto Jodan Uchi Uchi

Blockeringar
Shuto Jodan Uke
Shuto Chudan Soto Uke
Shuto Chudan Uchi Uke
Shuto Mae Gedan Barai
Mae Shuto Mawashi Uke
Shuto Jodan Uchi Uke

Sparkar
Jodan Yoko Geri
Jodan Mawashi Geri (Chusoku, Haisoku)
Jodan Ushiro Geri

Kata
Sanchin No Kata
Sokugi Taikyoko Sono Ichi, Ni och San

Fighting
Jiyu Kumite (frifighting).

Övriga krav
Eleven skall ha tränat ca 40 träningspass under innevarande termin.

3:e Kyu

Fotställningar
Kake Dachi

Slag
Chudan Hiji Ate
Age Hiji Ate (Jodan, Chudan)
Ushiro Hiji Ate
Oroshi Hiji Ate

Blockeringar
Shuto Juji Uke (Jodan, Gedan)

Sparkar
Mae Kakato Geri (Jodan, Chudan, Gedan)

Kata
Pinan Sono Yon

Fighting
Jiyu Kumite (frifighting  10-mannafighting)

Övriga krav
Eleven skall ha tränat ca 40 träningspass under innevarande termin.

2:a Kyu

Allmänna frågor om karate.

Förståelse och förevisning av karatens uppvärmningsövningar.

Slag
Hira Ken Tsuki (Jodan, Chudan)
Hira Ken Oroshi Uchi
Hira Ken Mawashi Uchi
Haishu (Jodan, Chudan)
Age Jodan Tsuki
Koken Uchi (Jodan, Chudan, Gedan)

Blockeringar
Koken Uke (Jodan, Chudan, Gedan)

Sparkar
Tobi Nidan Geri
Tobi Mae Geri

Kata
Pinan Sono Go
Geksai Dai

Fighting
Jiyu Kumite (frifighting 15-mannafighting)

Övriga krav
Eleven skall ha tränat minst 50 träningspass räknat från senaste gradering.

1:a Kyu

Slag
Ryuto Ken Tsuki (Jodan, Chudan)
Naka Yubi Ippon Ken (Jodan, Chudan)
Oya Yubi Ken (Jodan, Chudan)
Hitoshi Yubi Ippon Ken Tsuki (Jodan, Chudan)

Blockeringar
Kake Uke (Jodan, Chudan, Gedan)
Chudan Haito Uchi Uke

Sparkar
Jodan Uchi Haisoku Geri
Oroshi Uchi Kakato Geri
Oroshi Soto Kakato Geri
Tobi Yoko Geri

Kata
Yantsu
Tsuki No Kata

Fighting
Jiyu Kumite (frifighting, 20-mannafighting).

Övriga krav
Eleven skall ha tränat minst 50 träningspass under innevarande termin.

Shodan, 1:a Dan

Observera att vid försök för Shodan skall samtliga föregående tekniker uppvisas på ett sätt som överstiger kraven för 1:a Kyu. Alla grundtekniker skall utföras på ett korrekt sätt. Alla tekniker skall kunna utföras även Gyaku.

Observera

Ingen hänsyn tages till temporär skada

Slag
Morote Haito Uchi (Jodan, Chudan)
Haito Uchi (Jodan, Chudan, Gedan)

Blockeringar
Olika sätt att blockera med benen
Morote Kake Uke (Jodan, Chudan)
Osae Uke

Morote Haito Uchi Uke

Sparkar
Kake Geri (Kakato) (Jodan, Chudan)
Ushiro Mawashi Geri (Jodan, Chudan, Gedan)

Kata
Tensho
Saiha
Taikyoku Sono Ichi, Ni & San skall utföras i Ura

Fighting
Jiyu Kumite (frifighting, 30-mannafighting).

Ren Raku (kombinationstekniker)

1. Mawashi Geri
2. Ushiro Mawashi Geri
3. Jodan Mae Geri
4. Mawashi Geri
5. Ushiro Mawashi Geri

Övriga krav
Eleven skall ha tränat minst 100 träningspass sedan senaste gradering. Minst ett år skall ha förflutit från senaste graderingen. Eleven skall uppvisa en teknisk mognad som överstiger kraven för 1:a kyu. Det slutgiltigt beslutet för att få ställa upp på en gradering till Shodan tas av SKK:s tekniska kommitté.

Nidan, 2:a Dan

Observera att du blir testad i tidigare graderingstekniker och Kata

Slag
Toho Uchi (Jodan)
Keiko Uchi

Blockeringar
Hiji Uke (Chudan, Gedan, Jodan)
Gedan Shotei Morote Uke
Gedan Shuto Morote Uke

Sparkar
Tobi Ushiro Geri
Tobi Ushiro Mawashi Geri
Tobi Mawashi Geri
Age Kakato Ushiro Geri

Kata
Kanku
Gekksai Sho
Seienchin
Pinan Sono Ichi i Ura

Fighting
Jiyu Kumite (frifighting)

Övriga krav
För gradering till Nidan måste minst 3 år ha förflutit sedan gradering till Shodan. Det slutgiltigt beslutet för att få ställa upp på en gradering till Nidan tas av SKK:s tekniska kommitté.

Sandan, 3:e Dan

Observera att du blir testad i tidigare graderingstekniker och Kata

Kata
Sushi Ho
Garyu
Seipai
Pinan Sono Ni i Ura

Fighting
Jiyu Kumite (frifighting)

Tameshiwari
Kunnande i Tameshiwari och även kunna utföra det praktiskt.

Övriga krav
För gradering till Sandan måste minst 4 år ha förflutit sedan gradering till Nidan. Det slutgiltigt beslutet för att få ställa upp på en gradering till Sandan tas av SKK:s tekniska kommitté.