Gradering

Inom de allra flesta kampkonstarter sker graderingar. En gradering är ett sätt för eleven att visa att man har uppnått vissa kunskaper. Dessa kunskaper handlar om att på ett tillfredställande sätt kunna utföra sparkar, slag, blockeringar, förflyttningar, kata och kumite, men en gradering handlar också om att man har uppnått en förståelse för hur man ska bete sig när man tränar karate. Svårighetsgraden ökar för varje gradering och eleven ställs inför allt mer krävande tester.

Inom Kyokushinkai existerar två olika varianter av grader, Kyu och Dan. Kyugrader är alla grader innan svart bälte och Dan är grader av det svarta bältet. Som nybörjare har man vitt bälte och klarar man den första graderingen så erhåller man graden 10:e Kyu (orange bälte). Graderna räknas sedan nedåt till dess att man når 1:a Kyu (brunt bälte med ett vitt streck). Därefter börjar graderna räknas uppåt med början på Shodan (1:a Dan, svart bälte med ett streck) o.s.v. Endast av SKK (Swedish Karate Kyokushinkai) godkända svartbälten har rätt att genomföra graderingar. En person med Shodan har rätt att gradera upp till graden 5:e Kyu, Nidan har rätt att gradera upp till graden 1:a Kyu. För gradering till Dangrader krävs en speciell graderingskommitté.

Gradering sker oftast en gång per termin och eleverna graderar ett steg åt gången. Vart efter man når en högre grad kan det bli nödvändigt att utöka perioden mellan de olika graderingarna för att man ska kunna hinna med att lära sig allt som krävs inför nästa graderingssteg. Den ansvarige instruktören bestämmer vilka som ska få möjlighet att gradera och huruvida dessa personer klarar sin gradering. Ett av de vanligaste grundläggande kraven för att få gradera är man har uppnått tillräcklig närvaro vid de ordinarie träningspassen.

Graderingen i sig är ingen rättighet för de som tränar utan en möjlighet. För den egna personliga utvecklingen så kan en gradering vara viktig, men det är ännu viktigare att eleven är väl förberedd inför sin gradering.

Innehavare av Dangrader ges också titlar beroende på vilken grad de besitter. 1:a och 2:a Dan tituleras Sempai (senior), 3:e och 4:e Dan tituleras Sensei (lärare), 5:e Dan och uppåt tituleras Shihan (mästare). Den som har uppnått den högsta graden inom Kyokushinkai var stilens grundare Masutatsu Oyama. Oyama innehade graden 10:e Dan och tituleras Sosai (president).

För gradering hos KS Umeå gäller följande:

  • Ett godkännande av huvudinstruktören.
  • Att antalet träningspass är uppfyllda.
  • Att graderingsavgiften är inbetald till klubbens konto till bankgiro 437-9640 Länsförsäkringar eller via Swish 123 092 60 55  i god tid innan gradering. Är avgiften inte betald innan graderingsdagen tillåts inte den tränande att gradera. Ingen graderingsavgift mottages i samband med gradering. Kostnad: nybörjare 250 kr, övriga kyu 200 kr. För barn (mon-grad) är kostnaden 150 kr.

Gradordningen inom Kyokushinkai ser ut som följer:

grader