Tävling

Nedan följer information om Kyokushins tävlingssystem samt regler.

Inom Kyokushinkai finns två tävlingsdiscipliner: Kumite och kata. KS Umeå tävlar i båda disciplinerna och har sedan 2013 två representanter i det svenska Kyokushinlandslaget. Sin första landslagsplats fick föreningen år 2011. Sedan 2011 har KS Umeå deltagit vid EM och andra internationella tävlingar. Den hittills största tävlingsframgången erhölls vid EM 2018 i Polen där Sensei Alicia Edin tog guld. KS Umeå har en väl fungerande tävlingsverksamhet och deltar i så väl nybörjartävlingar som internationella tävlingar.

EKO:s regler för Kumite och Kata:

EKO_Kumite_rules

EKO-Kata-rules-2014