Ritualer

Inledning och avslutning på träningspasset

En karateträning börjar med att eleverna ställer upp på en rad i gradordning vända mot instruktören. Instruktören ger sedan följande kommandon:

Seiza (sitt ned)

Shomen ni rei. (vi bugar framåt mot fondväggen)

Mokuso. (blunda) Kort meditation ca 30-60 sek.

Mokuso yame. (öppna ögonen)

Sosai ni rei. (vi bugar för vår grundare Masutatsu Oyama. Sosai betyder ung. ledare eller president)

Sempai ni rei. (vi bugar för tränaren, beroende på instruktörens grad används också sensei eller shihan)

Otagai ni rei. (vi bugar för varandra)

Tatte kudasai. (stå upp)

Efter detta inleds träningen. Vid avslutningen används en liknande procedur, men här läggs även till följande:

  • Sempai ni arigato gozai mashita. (lärare, tack så mycket) Gruppen repeterar arigato gozai mashita.
  • Otagai ni arigato gozai mashita. (vi tackar varandra för träningen) Gruppen repeterar enl. ovan.

Osu

Vid inträdandet i dojon (träningslokalen) bugar eleven två gånger och säger vid varje bugning Osu, högt och tydligt. Fösta gången bugar man för träningslokalen (dojon) andra gången för sina träningskamrater (karatekas). Detta är ett sätt att visa respekt för dojon (vilket är mycket viktigt i Japan) men också ett sätt att visa respekt för de som redan vistas i lokalen. Osu används också när man hälsar på sin instruktör eller andra karatekas, t ex om man vill fråga något under träningspasset eller innan man påbörjar en ny övning. Även detta görs för att visa respekt.