Barn- och ungdomsgrupp

Karate för barn och ungdomar är en allsidig träningsform med lek och rörelse blandat med traditionell karate. Vi tränar koordination, balans, rörlighet och kroppsmedvetenhet. Ödmjukhet och respekt är tongivande delar i vår träning. I slutet av varje termin ges möjlighet till gradering om huvudinstruktören anser att man är redo.

Utöver vanlig träning arrangerar och deltar vi på läger som brukar vara väldigt uppskattade. Om det finns intresse att tävla erbjuds stora möjligheter av föreningens högmeriterade instruktörer.

Huvudansvarig för barngruppen är Sempai Patrik Sörman. Patrik har gått Svenska Budo- och kampsportsförbundets barnledarutbildning.

patrikochsebastian
Patrik Sörman och Sebastian Heberlein som startade vår barn- ungdomsverksamhet.

Anmälan

Anmälan och frågor ställs till Sempai Patrik: patrik@karatesallskapet.se eller 070-2191893.

Varmt välkomna!