KS Umeås uppförandekod och GDPR

Från och med den 25:e maj 2018 gäller EU:s dataskyddsförordning GDPR. Det innebär att KS Umeå har skyldighet att informera alla våra medlemmar om hur vi hanterar och dokumenterar personuppgifter. Som medlem i Riksidrottsförbundet (RF) följer vi RF:s  ”Uppförandekod för idrottsrörelsen” (dokumentet i sin helhet kan läsas på RF:s hemsida www.rf.se). Lagen syftar till att stärka den personliga integriteten.

KS Umeå registrerar personuppgifter för att kunna administrera medlemsregister och ansöka om aktivitetsbidrag. De personuppgifter som registreras är personnummer, namn och kontaktuppgifter. I samband med ansökningar om aktivitetsbidrag och deltagande i utbildningar kan personuppgifter komma vidarebefordras till, exempelvis Umeå kommun, SISU, Svenska Budo & Kampsortsförbundet och RF.

Om en medlem väljer att avbryta sitt medlemskap eller blir utesluten ur föreningen kommer personuppgifterna att raderas ur det digitala medlemsregistret då medlemskapet upphör. Huvudansvarig för uppdatering av KS Umeås medlemsregister är kassören.