Antidopningsplan

Antidopningsplan för Karatesällskapet Umeå Kyokushinkai

Datum 2014-08-11

Karatesällskapet Umeå Kyokushinkai vill att:

  • Vinnaren ska kunna glädja sig över en ärlig seger.
  • Förloraren ska kunna känna sig trygg i att ha förlorat i ärlig kamp.
  • Åskådaren ska vara förvissad om att resultatet inte är en följd av förbjudna medel och metoder.

Handlingsplan:

Så här gör vi för att förebygga dopning i Karatesällskapet Umeå Kyokushinkai

Förebyggande

  • Styrelsen utser en antidopningsansvarig (AA) som, tillsammans med styrelsen, ansvarar för att åtgärderna genomförs.
  • Styrelsen och AA informerar klubbens ledare/tränare om gällande antidopningsplan och var den finns att läsa.
  • Klubbens ledare/tränare genomför RF:s kunskapsprov om antidopning på www.rf.se/vaccinera.
  • Ledare/tränare och AA tar upp dopningsfrågan med sina aktiva och använder, bland annat, RF:s handledning ”Antidopingsnack”.
  • Styrelsen och AA uppmanar klubbens tävlingsidrottare att göra RF:s kunskapsprov och att följa klubbens antidopningspolicy.
  • Styrelsens och AA informerar klubbens medlemmar om antidopingsplanen.
  • Styrelsen och AA informerar om klubbens antidopningsplan och antidopningspolicy på hemsida och i andra sammanhang, t ex för kommun, sponsorer och andra samarbetspartners.

Akut

Karatesällskapet Umeå Kyokushinkais akuta åtgärder utgår ifrån klubbens antidopningspolicy och gällande stadgar. Vid misstanke om dopning genomförs ett enskilt samtal med den misstänkte. Samtalet genomförs av styrelse-representant, huvudinstruktör och AA. Vid samtalet uppmanas den misstänkte att sätta sig in i, och följa, klubbens antidopningspolicy. Om den misstänkte är minderårig kontaktas vårdnadshavare och samtalet genomförs tillsammans med denne. Medlem som ej följer Karatesällskapet Umeå Kyokushinkais antidopningspolicy riskerar att uteslutas ur föreningen. Vid positivt dopningsprov sker omedelbar uteslutning. Klubbens AA ansvarar för kontakt med media och kommer att, i händelse av positivt dopningsprov, vara klubbens officiella talesperson i dopningsfrågor. Detta gäller även i kontakter med kommun, RF, berörda myndigheter och liknande.