Styrelse och stadgar

Styrelse

Ordförande: Johan Edin

Sekreterare: Matilda Rosdahl

Kassör: Annika Westberg

Ledamot: Patrik Sörman

Suppleant: Michael Bergström

Revisor: Erik Nordström

Styrelsen kan kontaktas via mail: info@karatesallskapet.se

Ordinarie årsmöte hålls i februari 2020.

Aktuella dokument

Stadgar

Antidopningspolicy

Antidopningsplan